Financiële positie augustus 2015

(24-09-2015)

In augustus 2015 daalde de dekkingsgraad van Bpf MITT naar 100,0%. Een maand eerder was dat nog 100,8%.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Lees meer